תאור הפקודה location.replace


הפקודה replace מחליפה את הדף הנוכחי בדף אחר.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה location.replace


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Replace site</button>

  <script>
  function myFunc() {
    location.replace("http://www.umbrella.org.il")
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה location.replace


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה