תאור הפקודה matchMedia


נעדכן את הפקודה בקרוב.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה matchMedia


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = document.getElementById("msg");
    if (window.matchMedia("(max-width: 500px)").matches) {
      x.innerHTML = "The screen is less or equal to, 500 pixels width.";
    } else {
      x.innerHTML = "The screen is at least 500 pixels width.";
    }
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה matchMedia


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
9.0
10.0
כן
9.0
5.1
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה