תאור הפקודה moveBy


הפקודה moveBy מזיזה חלון למקום ספציפי בהתאם למיקום הקודם.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה moveBy


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="openW()">Open Window</button>
  <button onclick="moveW()">Move Window</button>
  
  <script>
  var myWindow;
  
  function openW() {
    myWindow = window.open("", "Window", "width=400, height=300");
    myWindow.document.write("<h1>umbrella.org.il</h1>");
  }
  
  function moveW() {
    myWindow.moveBy(250, 250);
    myWindow.focus();
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה moveBy


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה