תאור הפקודה name


הפקודה name מגדירה או מחזירה את שם החלון.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה name


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>

  <script>
  function myFunc() {
    var myWindow = window.open("", "umbrella", "width=500,height=200");
    myWindow.document.write("<h1>This window's name is: " + myWindow.name + "</h1>");
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה name


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה