תאור הפקודה navigator.appCodeName


הפקודה appCodeName מחזירה את שם הקוד של הדפדפן שלך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה navigator.appCodeName


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    document.getElementById("msg").innerHTML = "Browser CodeName : " + navigator.appCodeName;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה navigator.appCodeName


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה