תאור הפקודה navigator.appName


הפקודה appName מחזירה את השם של הדפדפן שלך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה navigator.appName


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    document.getElementById("msg").innerHTML = "Browser Name : " + navigator.appName;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה navigator.appName


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה