תאור הפקודה navigator.geolocation


הפקודה geolocation מחזירה אובייקט המכיל מידע שיכול לעזור למצוא את מיקום המשתמש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה navigator.geolocation


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="FindLocation()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  var x = document.getElementById("msg");
  
  function FindLocation() {
    if (navigator.geolocation) {
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
    } else { 
      x.innerHTML = "Geolocation is not supported.";
    }
  }
  
  function showPosition(position) {
    x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude + "<br>Longitude: " + position.coords.longitude;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה navigator.geolocation


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
5.0
9.0
כן
3.5
5.0
16.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה