תאור הפקודה navigator.onLine


הפקודה onLine בודקת האם הדפדפן מחובר לאינטרנט או לא.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה navigator.onLine


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    document.getElementById("msg").innerHTML = navigator.onLine;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה navigator.onLine


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
14.0
כן
כן
3.5
5.0.4
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה