תאור הפקודה opener


הפקודה opener מאפשרת גישה מהחלון שנפתח אל החלון הפותח.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה opener


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>

  <script>
  function myFunc() {
    var w = window.open("", "Window", "width=400,height=300");
    w.document.write("<h1>umbrella.org.il</h1>");
    w.opener.document.write("<p>This is the source window!</p>");
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה opener


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה