תאור הפקודה outerHeight


הפקודה outerHeight מחזירה את הגובה המלא של החלון כולל פסי הגלילה.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה outerHeight


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var w = window.outerWidth;
    var h = window.outerHeight;
    document.getElementById("msg").innerHTML = "Width : " + w + "<br>Height : " + h;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה outerHeight


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
9.0
כן
1.0
3.0
9.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה