תאור הפקודה pageXOffset


הפקודה pageXOffset מחזירה או קובעת את המיקום של הפינה העליונה השמאלית בציר ה x.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה pageXOffset


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style>
  div {
    border: 2px solid black;
    background-color: blue;
    height: 3000px;
    width: 3000px;
  }
  </style>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()" style="position:fixed;">Click</button><br>
  
  <div>
  </div>
  
  <script>
  function myFunc() {
    window.scrollBy(250, 250);
    alert("pageXOffset : " + window.pageXOffset + ", pageYOffset : " + window.pageYOffset);
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה pageXOffset


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
9.0
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה