תאור הפקודה print


הפקודה print שולחת להדפסה את החלון הנוכחי.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה print


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p>Print this page.</p>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  
  <script>
  function myFunc() {
    window.print();
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה print


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה