תאור הפקודה prompt


הפקודה prompt מציגה חלון למשתמש עם אפשרות להכניס מידע.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה prompt


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var person = prompt("Enter your name", "Dany Maor");
    if (person != null) {
      document.getElementById("msg").innerHTML =
      "Hello " + person + "! How are you?";
    }
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה prompt


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה