תאור הפקודה resizeTo


הפקודה resizeTo מגדירה את הרוחב והגובה המדוייקים של החלון שנפתח.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה resizeTo


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="openW()">Create window</button>
  <button onclick="resizeW()">Resize window</button>
  
  <script>
  var myWindow;
  
  function openW() {
    myWindow = window.open("", "", "width=200, height=150");
  }
  
  function resizeW() {
    myWindow.resizeTo(400, 300);
    myWindow.focus();
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה resizeTo


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה