תאור הפקודה screen.availHeight


הפקודה availHeight מחזירה את הגובה של המסך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה screen.availHeight


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = "Available Height: " + screen.availHeight + "px<br>Available Width: " + screen.availWidth + "px";
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה screen.availHeight


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה