תאור הפקודה screen.height


הפקודה height מחזירה את הגובה של הרזולוציה במסך של המשתמש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה screen.height


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    document.getElementById("msg").innerHTML = "Total Height: " + screen.height + "px";
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה screen.height


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה