תאור הפקודה screenTop


הפקודה screenTop מחזירה את המרחק של הדפדפן מהקצה העליון של המסך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה screenTop


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Open Window</button>

  <script>
  function myFunc() {
    var w = window.open("", "window");
    w.document.write("<p>This is window");
    w.document.write("<br>ScreenLeft : " + w.screenLeft);
    w.document.write("<br>ScreenTop : " + w.screenTop + "</p>");
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה screenTop


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
לא
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה