תאור הפקודה screenX


הפקודה screenX מחזירה את המרחק של הדפדפן מהקצה השמאלי של המסך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה screenX


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Open Window</button>

  <script>
  function myFunc() {
    var w = window.open("", "window");
    w.document.write("<p>This is window");
    w.document.write("<br>ScreenX: " + w.screenX);
    w.document.write("<br>ScreenY: " + w.screenY + "</p>");
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה screenX


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
9.0
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה