תאור הפקודה scrollBy


הפקודה scrollBy גוללת מספר פיקסלים מהמקום הנוכחי.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה scrollBy


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style>
  body {
    width: 6000px;
  }
  
  button {
    position: fixed;
  }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Text Text Text Text Text Text</p>
  <button onclick="scrollH()">Click to scroll horizontally!</button>
  
  <script>
  function scrollH() {
    window.scrollBy(50, 0);
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה scrollBy


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה