תאור הפקודה sessionStorage


הפקודה sessionStorage מאחסנת נתונים בדפדפן עד שהטאב של הדף נסגר.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה sessionStorage


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="Counter()" type="button">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function Counter() {
    if(typeof(Storage) !== "undefined") {
      if (sessionStorage.clickcount) {
        sessionStorage.clickcount = Number(sessionStorage.clickcount) + 1;
      } else {
        sessionStorage.clickcount = 1;
      }
      document.getElementById("msg").innerHTML = sessionStorage.clickcount;
    } else {
      document.getElementById("msg").innerHTML = "Sorry, your browser does not support web storage.";
    }
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה sessionStorage


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
8.0
כן
3.5
4.0
11.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה