תאור הפקודה setInterval


הפקודה setInterval מריצה קוד כל זמן מסויים שהוגדר מראש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה setInterval


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="time"></p>
  <button onclick="StopTime()">Stop</button>  
  <script>
    var v = setInterval(function(){ Timer() }, 1000);
    
    function Timer() {
      var data = new Date();
      var time = data.toLocaleTimeString();
      document.getElementById("time").innerHTML = time;
    }
    
    function StopTime() {
      clearInterval(v);
    }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה setInterval


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה