תאור הפקודה setTimeout


הפקודה setTimeout מריצה קוד פעם אחת לפי זמן שהוגדר מראש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה setTimeout


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="Alert()">Alert</button>
  
  <script>
    function Alert() {
      setTimeout(function(){ alert("Alert"); }, 5000);
    }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה setTimeout


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה