תאור הפקודה status


הפקודה status מגדירה את הטקסט בשורת המצב של הדפדפן.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה status


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <script>
    window.status = "Text in the status bar!";
    </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה status


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה