תאור הפקודה stop


הפקודה stop עוצרת את טעינת החלון.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה stop


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <script>
  window.stop();
  </script>
  
  <p>The stop method stops this text from loading.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה stop


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
לא
לא
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה