תאור הפקודה top


נעדכן את הפקודה בקרוב.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה top


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Check window</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    if (window.top != window.self) {
      document.getElementById("msg").innerHTML = "This window is not the topmost window!";
    } else { 
      document.getElementById("msg").innerHTML = "This window is the topmost window!";
    } 
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה top


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה