תקנון השימוש באתר ובתוכנת אמברלה.

ברוכים הבאים לתוכנה/אתר אמברלה בהיכנסך לתוכנה/אתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או שימוש בשירות ו/או במידע כלשהו הקיים בתוכנה/אתר הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה.

1. התקנת התוכנה ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו או באתר, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש. בעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

2. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר ו/או לשון נקבה וכן להיפך, האמור בלשון יחיד ו/או לשון רבים, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

3. לא ניתן לראות במידע המופיע בתוכנה המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם. הנהלת התוכנה אינה אחראית לנכונותו של המידע המופיע בתוכנה, ולכן כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. לא תהיה למשתמש בתוכנה כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהן כלפי התוכנה ו/או כלפי בעליו ו/או כלפי צוות הפיתוח. הנהלת התוכנה לא תישא באחריות בגין נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע זה ו/או פעולה על פיו. כל שימוש בתוכנה ו/או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

4. לא תתקבלנה טענות הקשורות לתוכנה/אתר, לאיכותו, לתקלות שונות העלולות להיווצר במהלך השימוש בתוכנה/אתר או כתוצאה מהשימוש בתוכנה/אתר או התוכן המוצג בתוכנה/אתר וכדומה.

5. התוכנה/אתר מכילה קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין להנהלת התוכנה/אתר כל שליטה על תוכנם של אתרים אלו ולכן אין הוא נושא באחריות בכל צורה שהיא למידע המופיע בהם.

6. הנהלת התוכנה/אתר לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו למחשב המשתמש עקב הורדת קבצים ו/או תוכנות מהאתר אמברלה. על המשתמש באתר חלה האחריות לבדיקת הקבצים הללו.

הגבלת אחריות: הנהלת אמברלה עורך הקוד אינם אחראים לדיוק, שלמות או יעילות המידע ולא תתקבל כל סוג של טענה בנוגע לכל סוג תוכן בתוכנה/אתר. השימוש במידע הינו באחריות הגולשים.

המידע המוצג בתוכנה/אתר הנו למטרות של חינוך בלבד והשימוש במידע הנו באחריות המשתמשים בלבד.

השימוש בתוכנה/אתר הינו בכפוף לתנאים אלו והם מחייבים את כל המשתמשים בתוכנה/אתר. במידה ואינך מסכים/ה עם תנאים אלו, אין עליך להשתמש בתוכנת אמברלה עורך הקוד!

תנאי השימוש לתוכנה/אתר עלולים להשתנות מעת לעת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

הנהלת אמברלה עורך הקוד מאחל לכם הצלחה ופיתוח מהנה.